Hollandsche Schuld ingeschreven in het Grootboek der Nationale Schuld

Prijs:110.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1844
Soort: Certificaat
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee