Stoomtram-Maatschappij Breskens-Maaldeghem

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Breskens

Jaar: 1923
Soort: Aandeel
Coupure: 500 guld.
Kwalieit: EF
Coupons:

nee