Koninklijke Hollandsche Lloyd

Prijs:7.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure:

1000 gulden

Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: 35 ste Serie