Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:8.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1901
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

ja