Landbouw-Maatschappij "Boekit Gompong"

Prijs:5.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1915
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee