Watergas=Maatschappij Systeem Dr. Kramers & Aarts

ntk
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1904
Soort: Ink.Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja