Manufactuurhandel voorheen onder de firma J.Bünker

mijn verzamelgebied
Plaats:

Arnhem

Jaar: 1901
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium