Modjokerto Stoomtrammaatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats:

's-Gravenhage

Jaar: 1896
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja