Cultuur-Maatschappij "Panggoonsari"

Prijs:4.00EUR
Plaats:

Seamarang

Jaar: 1898
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee