Vereeniging voor den Bouw van 1000 Burgerwoonhuizen

Prijs:10.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 18..
Soort: Aandeel
Coupure: 3 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee