Eersten Wisselbrief Gouverneur - General van Ned. Indië

Prijs:55.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1881
Soort: wisselbrief
Coupure 3000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: nee