Nederlandsche Centraal Spoorweg Maatschappij

Prijs:48.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1899
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja