Drentsche Autobus-Onderneming. D.A.B.O.

Prijs:38.00EUR
Plaats: Meppel
Jaar: 1933
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja