Groninger Autobusdienst Onderneming. G.A.D.O.

Prijs:38.00EUR
Plaats: Groningen
Jaar: 1925
Soort: Pref Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja