Nederlandsche Staatsleening 1937

Prijs:35.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1937
Soort: Schuldbekentenis
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja