Credietbank voor Nederland

Prijs:48.00EUR
Plaats: Leiden
Jaar: 1910
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons:

nee