Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:20.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1942
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee