Nederlandsche Buurtspoorweg Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats: Zeist
Jaar: 1937
Soort: Amortisatiebewijs
Coupure:
Kwalieit: EF
Coupons: ja