CSM Centrale Suiker Maatschappij

Prijs:18.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1989
Soort: Obligatie
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium