Maatschappij tot Exploitatie der Suikerfabriek "Kalibagor"

Prijs:12.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1890
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium