Veenderij Dalerveld

Prijs:16.00EUR
Plaats: Venlo
Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium