Amsterdam - Rotterdam Bank

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1988
Soort: Pandbrief
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: UNC
Coupons: ja