Algemeene Herverzekerings Maatschappij

Prijs:16.00EUR
Plaats:

's Hertogenbosch

Jaar: 1995
Soort: Bonds
Coupure: 10.000 gulden
Kwalieit: UNC
Coupons: ja