Oudewatersche Stoom-Zuivelfabriek

Prijs:65.00EUR
Plaats:

Oudewater

Jaar: 1894
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF/Ef
Coupons:

nee