Nederlandsche Railroute Maatschappij

Prijs:95.00EUR
laats:

s' Gravenhage

Jaar: 1865
Soort:

Aandeel

Coupure: 250 Gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee