Credietbank voor Nederlandsch Indische Gemeenten en Ressorten

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1937
Soort: Obligatie
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja