Exploitatie-Maatschappij Noembing

Prijs:6.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1910
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja