Verschure's Brabantsche Stoombootdiensten

Prijs:18.00EUR
Plaats:

Tilburg

Jaar: 1930
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: UNC/EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium