Modjokerto Stoomtrammaatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats:

's Gravenhage

Jaar: 1906
Soort: Cum. Pref. Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: UNC/EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: Specium