Cultuur-Maatschappij "Soemberredjo"

Prijs:10.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1897
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja