Nederlandsche Vereeniging Modjokerto Stoomtram Maatschappij.

Prijs:14.00EUR
Plaats:

Amsterdam

Jaar: 1902
Soort: Certificaat
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee

Bijzonderheden: Specium