Modjokerto Stoomtrammaatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1906
Soort: Pref. Aandeel
Coupure: 250 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja