Noordbrabantsche Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:22.00EUR
Plaats: Tilburg
Jaar: 1881
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja