Semarang-Cheribon Stoomtram Maatschappij

Prijs:6.00EUR
Plaats:

s'Gravenhage

Jaar: 1898
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja