Westlandsche Stoomtramweg Maatschappij

Prijs:15.00EUR
Plaats:

Loosduinen

Jaar: 1916
Soort: Cum.Pref.Aandeel
Coupure: 700 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: ja

Bijzonderheden: specimen