Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg-Maatschappij

Prijs:7.00EUR
Plaats:

Terneuzen

Jaar: 1921
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: EF
Coupons:

ja

Bijzonderheden: blanco