Maatschappij tot Exploitatie van een Casino en van een Sportterrein "Noordwijksche Sportvereeniging"

Prijs:28.00EUR
Plaats: Noordwijk aan Zee
Jaar: 1919
Soort: Aandeel
Coupure: 500 Gulden
Kwalieit: VF/
Coupons: ja