Waterschap "De Gealanden. Gemeente Smallingerland.

Prijs:20.00EUR
Plaats:

Oudega

Jaar: 1937
Soort: Obligatie
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja