Dietsche Uitgevers-Maatschappij

Prijs:24.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1934
Soort: Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit: EF
Coupons: nee