EMMEF

Prijs:8.00EUR
Plaats: Megchelen
Jaar: 1959
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons:

ja