Eerste Haagsche Papierhandel

Prijs:28.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1908
Soort: Aandeel
Coupure: 200 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

ja