Lens en Bergsma

mijn verzamelgebied
Plaats: Arnhem
Jaar: 1883
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

EF

Coupons:

ja