Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Ned.Indië

Prijs:65.00EUR
Plaats: 's Gravenhage
Jaar: 1924
Soort: Onder Aandeel
Coupure: 100 gulden
Kwalieit:

VF

Coupons:

nee