Industrie en Handel Maatschappij "Grafia"

Prijs:24.00EUR
Plaats: Amsterdam
Jaar: 1920
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit:

VF/EF

Coupons:

ja