Nederlandsch Indische Hypotheekbank

Prijs:24.00EUR
Plaats: Batavia
Jaar: 1939
Soort: Pandbrief
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee