Middelburgsche Burgerwacht

Prijs:28.00EUR
Plaats: Middelburg
Jaar: 1937
Soort: Obligatie
Coupure: 2.50 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: nee