Maatschappij tot Exploitatie van Wasscherijen v/h Wed. A.Schoonhoven & Zn

Prijs:16.00EUR
Plaats: Utrecht
Jaar: 1927
Soort: Aandeel
Coupure: 1000 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja