Cultuur Maatschappij "Tjimonteh" (thee)

Prijs:8.00EUR
Plaats:

Batavia

Jaar: 1912
Soort: Aandeel
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja