Cultuur-Maatschappij "Artana"

Prijs:8.00EUR
Plaats: Soerabaja
Jaar: 1935
Soort: Pandbrief
Coupure: 500 gulden
Kwalieit: VF
Coupons: ja