Groningsch-Drentsche Spoorweg-Maatschappij

ntk
Plaats: Zwollse
Jaar: 1916
Soort: Aandeel
Coupure: 250 Gulden
Kwalieit: VF/EF
Coupons: ja